Om vandværket


Fjellebro Vandværk leverer vand til 284 husstande, heraf flere landbrug og institutioner. Forsyningsområdet omfatter ca. 40 km vandledning i området fra Kærhave over Adamshøj, Nordgårdshuse, Bedstedvej, Skovvej gennem Nordrup Hestehave og Giesegårdskov til Fjellebrohuse, Fjellebro, Kongsted, Humleore og Køgevej. Der udpumpes årligt ca. 40.000 m3.
 
Boringen ligger tæt ved vandværket i en dybde på 35,5 m beskyttet af et tykt lag moræneler. Efter oppumpning af råvandet bliver det iltet i iltningstårnet og filtreret i sandfilter, hvorefter det løber i rentvandstanken. Det udpumpes herfra til forbrugeren.

På trods af skærpede grænseværdier, klarer vandet fra Fjellebro Vandværk sig godt og ligger pænt inden for alle gældende værdier.

Medlem af Ringsted Vandsamarbejde A/S